آشنايی با تجهيزات دندانپزشکی؛ آمالگاماتور (AMALGAMATOR)


راهنمای خرید یونیت دندانپزشکی

اتوکلاو دندانپزشکی (Autoclave) از دو کلمه Automobile به معنای خودکار و کلمه Clave به معنای قفل شونده تشکیل میشود. اتوکلاو به معنای دستگاه خود قفل شونده است که به منظور استریل مواد و تجهیزات دندانپزشکی استف

read more